YOUR PARTNER TO KNOWLEDGE

   

English

 

DIGITLINE

Produse

Software

Analizoare de sunete și vibrații

Analizoare parametri electrici și vibrații

Standuri de testare

Economizoare de energie

Echipamente de automatizare

Aplicaþii

Analizã spectralã

Echilibrarea la turație joasã de rezonanțã

Echilibrarea prin metoda coeficienților de influențã

Diagnoza turbinelor cu aburi

Testarea paletelor

Testarea turbomotoarelor

Analiza circularitãții

Diagnoza rulmenților

Diagnoza reductoarelor

Analiza parametrilor electrici

Mãsurarea flickerului

FASTVIEW

 • Achizitie, înregistrare, redare, procesare si analiză continuă, fără pierdere de eșantioane

 • Filtrare, integrare și derivare in domeniile timp și frecvență fără distorsiuni de fază între armonice sau semnale

 • Analiza armonică sincronă, rezoluție ridicată în frecvență și ordin armonic
 • Analiza spectrală a  semnalelor cu frecvență variabilă, funcții run-up si run-down

 • Analiza in domeniul unghiular pentru fiecare ciclu al mașinii
 • Opțiuni multiple de prelucrare a semnalelor tacho, extragerea informației de turație din semnalul de vibrații

 • Identificare si urmărire armonice cu mai multe referințe (computed multi-axis order tracking)
 • Analiza simultană a vibrațiilor, sunetelor, parametrilor electrici si parametrilor de proces

 • Analiza ultrasunetelor, aplicații in testare si diagnoză

 • Măsurarea cuplului, stresului si vibrațiilor torsionale

 • Echilibrare static-cuplu si dinamica prin metoda coeficienților de influență

 • Echilibrare fără măsurarea turației si fazei prin metoda celor patru porniri

 • Funcții specifice pentru testarea si diagnoza lagărelor cu alunecare, rulmenților, paletelor și reductoarelor

 • Comunicare prin protocoalele TCP/IP, Modbus serial si Modbus TCP

 • Monitorizare si diagnoza la distanța prin rețeaua locală sau Internet

Cod produs: FASTVIEW standard + opțiune funcții

Descarcã fișa tehnicã (.pdf)

DIGITLINE AUTOMATIZARI SRL

home | companie | produse | servicii | download | contact