YOUR PARTNER TO KNOWLEDGE

   

English

 

DIGITLINE

Produse

Software

Analizoare de sunete și vibrații

Analizoare parametri electrici și vibrații

Standuri de testare

Economizoare de energie

Echipamente de automatizare

Aplicații

Analiză spectrală

Echilibrarea la turație joasă de rezonanță

Echilibrarea prin metoda coeficienților de influență

Diagnoza turbinelor cu aburi

Testarea paletelor

Testarea turbomotoarelor

Analiza circularității

Diagnoza rulmenților

Diagnoza reductoarelor

Analiza parametrilor electrici

Măsurarea flickerului

 

 

 

Analiza parametrilor electrici ai grupurilor hidroenergetice

VPA 124 analizează simultan și interdependent tensiunile și curenții sistemului trifazat și parametrii de curent continuu ai excitației.

Măsurarea curentului rotoric poate fi efectuată prin perii și șunt cu VPA 124, sau wireless prin intermediul echipamentului RotorView.

VPA124: 1 analizor de putere 150V/600V, 5A destinat iesirii generatoarelor, 1 analizor de putere 100V/300V, 60mV destinat excitatiei, 3 intrari vibratii, 1 intrare turatie-faza

RotorView: reproduce cu mare acuratete formele de unda ale   tensiunii și curentului rotoric, temperatura infasurarilor, intrefierul și semnalul de faza.

 

Analiza fomelor de undă în regim staționar ofera o imagine de ansamblu cu privire la funcționarea hidroagregatului, stabilitatea regimului de funcționare și caractersiticile semnalelor analizate.

 

 

Înregistrarea și analiza continuă a valorilor instantane conduc la o descriere detaliată a regimurilor tranzitorii și la identificarea cauzei acestora.

 

 

Analiza FFT calculează și afișează spectrele de frecvență ale tensiunilor și curenților sistemului trifazat.

Diagrama fazorială afișează componentele curentă, directă, inversă și homopolară pentru fiecare armonică.

 

 

Reprezentarea logaritmică a spectrelor de frecvență ale tensiunilor și curentilor pune în evidență întregul conținut de armonice. Valorile numerice pot fi absolute sau relative la amplitudinea fundamentalei.

 

 

Puterile electrice sunt calculate pe fiecare pereche de armonice tensiune-curent, conform relațiilor de definiție ale acestora. Suma puterilor pe întregul spectru este echivalentă cu valorilor globale. Semnul armonicelor corespunde sensului puterii (generată sau consumată).

 

 

Evoluția parametrilor urmăriți reflectă atât starea curentă, cât și comportarea în timp a agregatului.

Înregistrarile conduc la identificarea optimă a punctelor staționare pe baza cărora se determină performanțele agregatului.

 

 

Fereastra Operator Window afișează cu o vizibilitate mărită parametrii principali ai grupului.

Fiecare fereastră de analiză poate fi minimizată, maximizată sau scalată în functie de specificul testului și de informațiile necesare.

 

 

Rezultatele pot fi salvate în format propriu sau exportate în format compatibil Excel.

Exportul datelor se efectuează în fișiere noi sau în fișiere existente deja, în scopul completării datelor înregistrate anterior.

 

Download prezentare pdf

DIGITLINE AUTOMATIZARI SRL

home | companie | produse | servicii | download | contact